Lån håndpenger til kjøp av bil

Bruk av håndpenger i forbindelse med kjøp av større kapitalvarer som hus, bil og båt har blitt ganske vanlig til tross for at denne type finansiering er regulert i de norske lovene.

Hva er håndpenger

Håndpenger er forskudd som betales før eller ved kontraktinngåelse. For selger er dette en forsikring om at kjøper faktisk vil stå ved sitt tilbud: https://www.financepal.no/, mens kjøper sikrer seg at varen ikke kan bli solgt til andre da dobbelt finansiering ved salg er straffbart. Håndpenger kan også sees på som et depositum som trekkes fra kjøpesummen når salget er gjennomført. Det finnes ingen klare regler for størrelsen på håndpenger, men 10% av kjøpesummen er ikke uvanlig.

Bruk av håndpenger er til fordel for begge, så sant begge parter er lovlydige og det er bra. Det er derfor en fordel å ha en skriftlig avtale om hvem som skal ha rett til håndpengene under ulike forhold.

”Lån av penger har en kostnad og gis gjerne mot sikkerhet i kapitalvarer som eiendom og hus eller mot kausjon hos betalingsdyktige personer.”

Lån håndpenger online

Når det gjelder bruk av lån for å kunne tilby håndpenger, blir det et spørsmål om å vurdere fordeler, ulemper og risiko mot hverandre. Hvis kjøpet ikke er 100 % lånefinansiert, vil det mest vanlige være at håndpengene er en del av egenfinansieringen. Lån av penger har en kostnad og gis gjerne mot sikkerhet i kapitalvarer som eiendom og hus eller mot kausjon hos betalingsdyktige personer. Med andre ord bør både kostnaden (renten), og tilgang på sikkerhet (lav sikkerhet gir høy rente) være med i vurderingen ved opptak av lån.

Konklusjonen bør være at man bare låner håndpenger for å sikre seg et særlig gunstig kjøp og da gjerne på vilkår så gjør at man kan refinansiere lånet til gunstigere betingelser så snart man har sikret seg eiendomsretten til bilen.